استبراء از بول و استبراء از منی چگونه انجام می‌شود؟

همه مراجع: (به جز مکارم ) استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‌دهند تا اطمینان پیدا کنند بول در مجرا نمانده است و آن دارای اقسامی است. بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول، سه مرتبه با انگشت میانه دست چب از مخرج غائط تا بیخ آلت کشیده و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن گذاشته و سه مرتبه تا ختنه‌گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت رافشار دهند و استبراء از منی آن است که بعد از خروج منی، بول کنند تا ذرات باقیمانده خارج شود.


آیت الله مکارم : استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‌دهند، به این ترتیب که چند مرتبه از بیخ آلت تا بالا، دست کشیده و قسمت بالا را چند مرتبه فشار دهند تا باقیمانده بول خارج شود، اما استبراء از منی آن است که بعد از خروج منی، بول کنند تا ذرات باقیمانده خارج شود.


تبصره 1: فایده استبراء از بول، این است که اگر آب مشکوکی بعد از آن خارج شود، پاک است و وضورا هم باطل نمی‌کند؛ اما اگر استبراء نکرده باشد، باید وضو را اعاده کند و محل را بشوید.

فایده استبرا از منی، این است که اگر رطوبت مشکوکی از او خارج شود و نداند منی است یا یکی از آب‌های پاک، غسل ندارد و اگر استبراء نکند و احتمال دهد ذرات منی در مجرا باقی بوده و همراه بول یا رطوبت دیگری خارج شده، باید دوباره غسل کند.

تبصره 2 : برای زن‌ها استبراء از بول نیست و اگر رطوبتی ببینند و شک کنند پاک است یا نه، پاک می‌باشد و وضو و غسل او را هم باطل نمی‌کند.


دیدگاه ها()       
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic