عنوان مقاله: شناختی از رشته های عصبی کنترل کننده ارگاسم در زن

نویسنده :  فرانسسکو بیانچی ،استفان اورتیگو

1 - چکیده:

چگونگی ارگاسم تجربی زن، موضوعی جالب برای دانشمندان و حتی مردم عادی است. از آنجایی که منشأ و تابع ارگاسم زن همچنان به صورت موضوعی بحث برانگیز باقی مانده، مدل های اخیر در نظر گرفته شده برای تابع روابط جنسی ترکیبی از نقش بخش مرکزی بدن انسان (ستون فقرات و رشته های عصبی نزدیک به آن) و فرآیندهای محیطی در طول تجربه ارگاسم می باشد.
با وجود پذیرفته شدن کنترل ارگاسم در زن توسط بخش مرکزی، اطلاعات در این زمینه گسترش چندانی نیافته است و همچنان اختلاف نظرهای متفاوتی در این زمینه باقی مانده است.

در این مقاله یافته های تجربی و آزمایشگاهی برروی پوست و زیرپوست در نتیجه انجام یک ارگاسم بازبینی شده و با پایگاه عصبی مرد در ضمن ارگاسم مقایسه شده است.

در تحقیقات قبلی تنها بخش خاصی از مغز که در تقویت و حمایت رسیدن و تجربه ارگاسم درزن دخالت دارد مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مقاله براساس یافته های قبلی، پایه ای برای مطالعات آینده فراهم و چگونگی اثرات متقابل زنجیروار بین لایه های متفاوت پوست بررسی شده است که این تحقیق تنها براساس تحلیل نوع همبستگی نیست. در ضمن تکنیک های شفاف Spatic -temporal اهمیت این ارتباطات و وابستگی را اثبات می کند.

همچنین در طول مقاله به استفاده و یادگیری مهارت های مورد نیاز در شناسایی انرژی تکنیک های Spatic –temporal از ارگاسم زن ، مشکلات و بیماری های جدید ممکن نرسیدن به ارگاسم پرداخته شده است.


2 - مقدمه:

نظرات و عقاید مطرح شده توسط لیود (Lioyd) ، موچمبلد (Muchembeld) ، و سیمون (Symons) درباره توانایی و تجربه زن در رابطه جنسی به طور کلی و ارگاسم زن به طورخاص متفاوت از هم بوده اند.

کنترل و مراقبت شدید در رابطه با هر دو مورد ذکر شده مرسوم بوده و در تعدادی از فرهنگ ها و مذهب های امروزی هم ادامه دارد، با این حال به دفعات زمان هایی هم بوده که نظرات موافق در این باره مطرح گردیده است.

تعدادی از فیلسوفان، anthropologists، نویسندگان، کارشناسان آناتومی، روانپزشکان و Sexolosist در شفاف سازی و فهم ساده ای از توانایی، مکانیزم و تابع ارگاسم زن تلاش نموده اند. بیشترین پیشرفت در شناسایی آناتومی و فیزیولوژی ارگانهای درگیر شده در طول یک ارگاسم زن توسط آلزیت (Alzate) ، کاپلان (kaplan)، لوین (Levin)، واگنر (Wagner) ، مسترز (Masters) و جانسون (Jahnson) ، مولد (Mould) ، انجام گرفته است.

با پر رنگ کردن مکانیزم رشته های عصبی و ستون فقرات نسبت به محرک های بسیار جزئی و کوچک، دانشی پراهمیت در فهم نقش حیاتی بخش مرکزی بدن انسان در طول ارگاسم بدست آمده است که در این مقاله یک بازبینی دقیق از نتایج بدست آمده اخیر درباره شبکه عصبی که موثر در ارگاسم زن می باشد صورت گرفته است.

در علم Neuropsychological به مقایسه وجود و عدم وجود مجموعه رشته‌های عصبی مؤثر در ارگاسم زن پرداخته می‌شود. نتایج ثبت شده در این مقاله در ضمن تحقیق و بازبینیneurophysiological اهمیت مکانیزم‌های کنترل کننده ستون فقرات در طول ارگاسم از نقش پراهمیت حواس پنج گانه چشم پوشی نشده است. با این وجود دانش به دست آمده درباره شبکه عصبی بخش مرکزی بدن در ارگاسم زن بسیار اندک و ناچیز است.

چهل سال بعد از کنیزی (Kinsey)، مسترز (Masters)، جانسون، که برای اولین بار در این باره تحقیق کرده بودند هنوز پتانسیل بزرگی برای پیشرفت درفهم ارگاسم زن بوسیله مطالعه Neuroimagingو داده های Neuropsychological در چارچوب مدل های اخیر تابع روابط جنسی وجود دارد.همچنین پژوهشگران ناتوانی در رسیدن به ارگاسم، بعد از بروز آسیب های روحی و روانی و عواقب ناشی از نرسیدن به ارگاسم را مورد توجه قرار داده اند.

 

3 - تعریف ارگاسم در زن

یک مشکل اساسی در تعریف ارگاسم تفاوت مابین توصیفات ذهنی و نشانه های فیزیولوژی عینی می باشد. بیش‌تر محققین در توصیف ارگاسم اساس و بنیان را فقط بر تغییرات فیزیکی مشاهده شده قرار می دهند. برخی از آنها گلن و کاپلان (Glenn & Kaplan)، کنیزی ، لداس (Ladas)، ویپل و پری (Wipple & Perry)، لوین و واگنر (Levin & Wagner)، مسترز و جانسون        (Masters & Johnson)، وانسی و واگنر .

تغییرات سطح هشیاری تا بازگشت به مرحله نرمال از سطح هشیاری مشکلی دیگر برای توصیف دقیق تجربه ارگاسم می باشد.
علی رغم همه این مشکلات، مستون (Meston) و همکارانش به تازگی تعریف تأثیرگذار و قابل پیروی را به صورت زیر ارایه دادند:

ارگاسم زن یک پیک موقت و متغیر از توانایی درک و لمس فیزیکی از احساس لذتی شدید، ایجاد شدن یک دوره ناثابت از هوشیاری که معمولاً در ارتباط با انسانی دیگر و بطور غیرارادی با صدای حاصل از کوتاه و کوچکتر شدن منظم ماهیچه های دراز و نازک لگن خاصره و محیط واژینال، اغلب انقباضات رحم و مقعد همزمان با کشیدگی و گرفتگی طولانی عضله ناشی از رابطه جنسی (آمیزش) منجر به تولید منی شده و بطور معمول به رضایت و خشنودی حاصل از رابطه فیزیکی با همسر گفته می شود.

 

4 - نشانه های ارگاسم زن

به طور عمومی توافق شده که ارگاسم زن شامل یک پیک موقت از اوج لذت جنسی شدید به همراه صدای حاصل از حرکت منظم ماهیچه های دراز و نازک لگن خاصره و محیط واژینال، اغلب همزمان با انقباضات رحم و مقعد می‌باشد. در سنت مسترز(Masters) و جانسون (Jahnson) در نتیجه‌ی یک مدل چهار مرحله ای از پاسخ های جنسی، ارگاسم از مراحل هیجان و باقی ماندن در این حالت بدون تغییر در بازه ای از زمان و قبل از مرحله جدایی همسر پیروی می کند.

کاپلان فاکتور علاقه را به مدل خطی مسترز و جانسون اضافه کرد و پاسخ فعالیت جنسی را به سه مرحله: علاقه شدید، ایجاد هیجان و انگیزه و ارگاسم کاهش داد. بطور خلاصه ادعای کلیدی کاپلان وساطت کردن این سه مرحله در جدا نمودن و مرتبط ساختن مکانیزم های فیزیولوژی عصبی و ایجاد علاقه توسط حرکات دست و پا است.

با در نظر گرفتن اینکه هیجان در رابطه جنسی (آمیزش) و ارگاسم اغلب مرتبط با تحریک بخش هایی از بدن در پی بازتاب پیام های رشته های عصبی در اطراف ستون مهره می باشد.‌به نظر می آید مرحله ارگاسم وقتی اتفاق می افتد که هیجان به بالاترین حد طی یک افزایش تدریجی رسیده باشد. یک ارگاسم زن بوسیله 3 تا 15 بار انقباض غیرارادی و ریتمیک ماهیچه های محیط اطراف واژینال و لگن خاصره همزمان با انقباض مقعد و رحم پدید آمده است. این انقباض ها معمولاً دربازه های زمانی 8 ثانیه اتفاق       می افتند.

براساس مدل مسترز و جانسون مرحله ارگاسم در بازه‌های زمانی بسیار کوتاهی به انقباض های ذکر شده محدود می باشد که قرمز شدن آلت جنسی و یکجا جمع شدن منی، گرفتگی ماهیچه های دراز و شیاردار دست و پاها را به همراه دارد. با تقویت قوای جنسی زمان رسیدن به مرحله ارگاسم طولانی تر است.

 

دیگر نشانه های فیزیولوژی که در طول ارگاسم ظاهر می شوند عبارتنداز:

افزایش تعداد ضربان قلب، سریع تر نفس کشیدن، بالا رفتن فشار خون، گریه کردن یا فریاد کشیدن ناگهانی و تولید صداهای نامفهوم غیرارادی، تعریف یا صحبت در مورد چیزی با صدای بلند، گزارش غیرارادی فرد از رسیدن به ارگاسم، عرق کردن در دنباله‌ی زمانی قبل از رسیدن به مرحله ارگاسم.

بر اساس مدل مسترز و جانسون افزایش فشار خون و افزایش ضربان قلب از 110 تا بیش تر از 180 ضربه در دقیقه از جمله نشانه های ثابت در تجربه ارگاسم می باشند.

با همه این اوصاف لوین (Levin) و مسترزوجانسون  اظهار داشته اند که همچنان ارگاسم زن به صورت دانشی پر از ابهام باقی مانده است.

 

5- تغییرات فردی و درونی زن به دلیل ارگاسم (تمایز شناختی)

هنگامیکه زن از نظر جنسی تحریک شده است ، اگر شدت و مدت زمان فعالیت تحرک ها به اندازه کافی ادامه داشته باشند توانایی کنترل نتیجه رابطه جنسی به صورت نشانه های بسیار متفاوت روحی و جسمی که معمولاً به عنوان تجربه ارگاسم مطرح شده، فراهم شده است.‌با این حال تنوع بسیار زیاد و آسانی برای آن که زن ارگاسم را تجربه کند وجود دارد.

(کاپلان ، مسترز‌ و‌ جانسون )

ارگاسم زن می تواند به وسیله محرک های شهوانی مختلفی آغاز شود که هر کدام نوع متفاوتی از ارگاسم را القا می‌کنند، مثل تحریک اندامی که در بالای واژن (Clitoral) قرار گرفته، واژن یا ترکیبی از هر دوی آنها.

تحریک کلیتوریس(clitoral) (اندام جنسی در بالای واژن که در نتیجه لمس شدن رضایت در فعالیت جنسی را سبب می شود).   منبع اولیه از ورودی حسی برای ارگاسم است که حتی طی مقاربت جنسی مستقیم یا غیرمستقیم امکان تحریک کلیتوریس وجود دارد. همچنین تحریکات دیجیتال دیواره فوقانی واژن، ( که شامل Rafenberg Grafanberg به‌اصطلاح نقطه‌ی G).

ارگاسم را درزنانی که نسبت به برخی از محرک های جنسی حساس وآسیب‌پذیرند سبب می شود. ( لاداس ) . منابع دیگر همچنین استدلال می کند که ارگاسم ممکن است از ترکیب تحریک کلیتورس (clitoral) و واژن حاصل شود که به آن ارگاسم مخلوط گفته می شود. 

انواع متفاوتی از محرکهای لمسی همچون تحریک پستان یا نوک پستان می توانند در رسیدن به ارگاسم زن‌ مؤثر باشند. 

به طور کلی اصل ارگاسم ایجاد تحریک خوشایند از قسمت های مختلف بدن است.

همچنین ممکن است زنان برخی اوقات ارگاسم را از طریق توهمات جنسی ، تخیلات و یا در هنگام خواب بدون هیچ گونه تحریک لمسی بدست آورند. 

با این حال این نتایج باید با احتیاط تفسیر شود چون ممکن است توضیح ارگاسم به وسیله نمونه کوچکی از شرکت کنندگان یا کاربرد محدود در جامعه ای از زنان به عنوان یک کل در نظر گرفته شده باشد. برای درک بهتری از ارگاسم بدون تحریک اندام تناسلی، مطالعات بیشتر در ترکیب اندازه گیری انقباضات تناسلی و گزارش شخصی مفید خواهد بود. تنوع زیادی در تعداد دفعات و انواع ارگاسم وجود دارد. 

5 تا 15 درصد زنان در ایالات متحده هرگز ارگاسم را با تخیلات ذهنی خودشان یا تحریک شدن از طرف همسر تجربه نکرده اند. (اسپکتور (Spector) و کری (Carey) 1990). در نقطه‌ی‌مقابل برخی دیگر از زنان می توانند یک ارگاسم درست پس از دیگری (مجموعه ارگاسم های چندگانه) و یا مجموعه ای از ارگاسم ها که نزدیک بهم می آیند ( با فاصله 2 تا 5 دقیقه جدا از هم) داشته باشند، اگر چه تحت شرایط دیگر همان زن ممکن است پس از یک ارگاسم به طور کامل راضی شود.

براساس نظریه مسترز‌و‌جانسون، زنان مبتلا به بیماری ارگاسم چندگانه به مرحله‌ی‌ فرونشینی هیجان بعد از هر بار ارگاسم باز می‌گردند و تا بعد از آخرین ارگاسم به مرحله ثبات و هوشیاری نمی رسند.

در پی توضیحات ارائه‌شده برای تفاوت های بین فردی از ارگاسم زنان، کاپلان پیشنهاد کرد که ارگاسم ها نیز مثل همه بازتاب ها (پاسخ خودکار به یک محرک) دارای دامنه و توزیعی از آستانه های مختلف می باشد. براساس گفته کاپلان توزیع در نظر گرفته شده برای ارگاسم زن شبیه به منحنی زنگی شکل است.

تقریبا بسیاری از زنان تنها با تحریک شدید عضو تناسلی به ارگاسم می رسند و در افراطی ترین وضعیت زن می تواند‌به مرحله ارگاسم تنها از طریق خیال پردازی و یا تحریک پستان برسد.

به تازگی فرض شده 34 تا 45 درصد از تنوع در توانایی ارگاسم بوسیله عوامل ژنتیکی قابل تعدیل است.

در نتیجه مطالعه و بررسی یک یا دو تخمکی بودن بر روی اختلال عملکرد جنسی زن و عدم وابستگی به مسائل فرهنگی، زیست محیطی و یا تاثیرات روانی نشان می دهد که وراثت ممکن است هر دو استمناء و نتایج مقاربت را به ویژه در میان دو قلوها تحت تاثیر قراردهد.

به هر حال نویسندگان، فراوانی یا رضایت در روابط جنسی را مورد توجه قرار نداده اند. آنها همچنین استعداد و تمایل ژنتیکی نسبت به برخی از بیماریها و یا اختلالات بیولوژیکی و یا برخی ارتباط‌های مشابه مغزی که در بین دوقلوها می‌تواند نقش داشته باشد را بررسی نکرده اند. مطالعات بیشتر برای تایید این نتایج بایدانجام شود.

به دلیل وجود تفاوت های فردی ودرونی نسبت به نشانه های فیزیولوژی مختلف در طول رابطه جنسی، اهمیت و نقش آگاهی، عاطفه و تمایل در طول ارگاسم موضوعی قابل تأمل است.

برخی مطالعات نشان داده اند که نشانه های فیزیولوژیکی ارگاسم های زن می تواند توابعی از سن و سال، سطح راحتی او      (با همسر و میحط اطراف)، سطح انرژی (میزان استرس و خستگی)، شریک زندگی، تحصیلات، تجربه، خودباوری و اعتماد به نفس، اندام ظاهری، لذت، رضایت و یا فرهنگ او باشد .

برای مثال، در یک نظرسنجی  بانکرافت‌ نشان داد که احساس سلامت و رضایت و کیفیت ارتباط با همسر تاثیرات بیش‌تری برروی تمایلات جنسی نسبت به سن و سال دارد.

همچنین گزارشات بالینی نشان میدهد که امکان دارد یک زن در طول مقاربت با همسر اول در مرحله ای بدون تغییر و بدو ن داشتن ارگاسم قرار گیرد در حالیکه همان زن بدون هیچ مشکلی در ارتباط با همسر دوم که بر او علاقه مند است می تواند به مرحله ی ارگاسم برسد. این اختلاف های بین و درون فردی در تبعیض قائل شدن ، نقش حیاتی عواملی چون آگاهی، عاطفه و تمایل را در طول ارگاسم بیان می دارد.

مدل های کاپلان، مسترزو جانسون در حال حاضر مدل های رسمی پذیرفته شده برای پاسخ های جنسی می باشند که نقش بالقوه عوامل درونی در طول ارگاسم را به رسمیت شناخته‌اند.

ارگاسم یک تجربه روانی است که در درون اتفاق می افتد و به وسیله زمینه تاثیر روانی معنادار می شود.
همچنین براساس مدل مسترز و جانسون ، آستانه ی بازتاب رابطه جنسی (ارگاسم) تحت تاثیر عوامل دیگری مانند مهار روانی، مواد مخدر، و حالات هیجانی می باشد.

قابل ذکر است بسیاری از زنان به مرحله ارگاسم نمی رسند و زنجیره مراحل شرح داده شده را تجربه نمی کنند. در نقطه مقابل برخی از زنان تمامی مراحل از تحریک جنسی به ارگاسم و رضایت را بدون میل جنسی و یا علاقه تجربه می کنند. و یا عده‌ای دیگر با وجود علاقه و تحریک جنسی و رضایت به ارگاسم نمی رسند.بنابراین تلاش هایی برای توصیف بیش تر ارگاسم با داده های بیولوژیکی و روانی انجام گرفته اند.

برای مثال، ویپل پیشنهاد دایره‌ی الگوی پاسخ جنسی را داده که در این مدل به شرح اهمیت نقش مهم و اصلی لذت و رضایت از یک تجربه جنسی زن به خصوص در آغاز مرحله اغوا پرداخته شده است. براساس این مدل اگر تجربه ارگاسم همراه با لذت و رضایت بود به تجربه دیگری منتهی خواهد شد اما اگر با لذت و رضایت همراه نبود ممکن است زن تکرار تجربه را خواستار نباشد. این مدل از عملکرد جنسی زن یک مدل خطی که فقط یک نوع پاسخ جنسی را توصیف میکند نمی باشد.

تجربه جنسی زن وابسته به مولفه های مختلفی همچون اعتماد به نفس، تصویر بدن (ظاهر فیزیکی)، فاکتورهای ارتباط، لذت و رضایت می باشد . اخیراً‌باسون مدل دایره ای را برای پاسخ های جنسی زن پیشنهاد کرده که اهمیت عاطفی رابطه نامشروع جنسی، محرک های جنسی و رضایت از رابطه در درک محرک های جنسی متفاوت را در هم آمیخته است . 

این مدل اذعان دارد که مسائل روانی متعددی از جمله رضایت از رابطه، اعتماد به نفس، تصویر بدن (ظاهر فیزیکی) و تجربیات عاطفی جنسی گذشته تاثیر قابل توجهی بر روی پاسخ‌های‌جنسی‌در زنان دارد. این نیز حاکی از آن است که تابع فعالیت جنسی زن در عملکرد بسیار پیچیده ترو رفتاری مبهم و غیر مستقیم نسبت به عملکرد جنسی مردان دارد، برای اینکه هدف از فعالیت جنسی برای زنان لزوماً ارگاسم نیست و ممکن است رضایت شخصی باشد.

به این ترتیب مدل باسون ارگاسم را به عنوان یک رضایت فیزیکی (احساس خوشایند به دلیل آمیختگی متفاوتی از اوج لذت جنسی مرتبط با نشانه های فیزیولوژیکی) یا یک رضایت ذهنی (احساس صمیمیت و نزدیکی به همسر) و یا هر دو شرح می دهد.
ماه و بلینک ، مدل سه بعدی از تجربه ارگاسم شخصی ارائه کردند که شامل ابعاد حسی، ارزیابی و عاطفی است .بعد حسی مربوط به حس ناشی از وقایع فیزیولوژیکی همچون کشیدگی ماهیچه یا احساس گرما می باشد.

بعد ارزیابی (غیرفیزیکی) در برگیرنده چگونگی احساس ارگاسم و نمایش شدت کلی تجربه ارگاسم به صورت شخصی و ذهنی همچون شور و هیجان و تضمین لذت، رضایت یا هر درد می باشد.

بعد عاطفی در برگیرنده احساس فردی در طول ارگاسم هر دو احساسات مثبت و منفی در طول ارگاسم و بلافاصله احساسات بعد از ارگاسم مثل خوب بودن، خوشحال بودن، حسرت ، صمیمیت یا عشق را شامل می شود.


6- تأثیرات ستون فقرات و بخش بالای ستون فقرات بر روی ارگاسم

ارگاسم زن توسط فعل و انفعالات پیچیده جسمی و سیستم های عصبی غیرارادی که در مرکز ستون فقرات و مغز و یک سطح محیطی می باشند، انجام می گیرد. تحقیق بیولوژی عصبی از کنترل فیزیولوژیکی ارگاسم، فرصت بسیار خوبی برای درک بهتر تعامل بین مکانیسم های محیطی و عصبی (مغز و ستون فقرات) از معنادار بودن ارگاسم در زن فراهم می سازد. در این مقاله به بسط و شرح نقش نخاع در ارگاسم و داروشناسی عصبی پرداخته نمی شود. با این حال خلاصه ای برای پررنگ کردن مهمترین یافته ها ارائه خواهد شد.

به نقش بسیار مهم نخاع در واکنش ارگاسم زن اغلب به وسیله مطالعات از زنان دچار آسیب های روحی تأکید شده است. یافته های حاصل از این مطالعات نشان می دهد، ارگاسم زنان به مسیرهای عصبی مختلف درون چرخه ی واکنش منفی از بازتاب های عصبی و عضلانی‌که‌مشابه آن در مردان نیز وجود دارد وابسته می باشد.شواهد قابل توجهی تأثیرات منفی‌صدمات ستون فقرات خاص (عمدتاًمربوط به مهره های کمری واستخوان خارجی) برروی پتانسیل ارگاسم را نشان داده است. 

از سوی دیگر سطح گسترده ای از شواهد برای بروز ارگاسم در زنانی که دچار آسیب های ستون فقرات می باشند وجود دارد. به هر حال، ارزیابی ضایعات ستون مهره ها که معمولاً به طور غیرمستقیم حاصل شده است و بیشتر اختلالات ناشی ازنوروپاتی می باشند مورد علاقه است.کنترل بازتاب مجاری ادراری، بازتاب نخاعی جنسی متشکل از فعالیت عصبی جسمی و‌غیراداری، ‌واژن رحم و انقباضات اسفنکتر (عضله حلقه ای شکل) مقعد توسط تأثیر‌تحریکی ومهاری‌ستون فقرات بالایی هماهنگ شده است.

به طورکلی ستون فقرات بالایی از ارگاسم زن عمدتاً در Paragigantocellularies و سیستم لیمبیک (هیپوتالاموس و هسته های Paraventricular آن، منطقه های داخلی Preoptic، هسته اکومبنس، آمیگدال، هیپوکامپ و غیره) جابجایی شده است. مطالعه بر روی حیوانات، بصیرت و آگاهی در فهم سامان بخشی ستون فقرات از ارگاسم زنان را فراهم کرده است.

برای مثال، با تحریک مکانیکی پیشابراه یا تحریک الکتریکی نواحی خاص از مغز موش ماده، نشانه های بازتاب عضو تناسلی پیشابراه (Urethrogenital) به وسیله یک سری انقباضات ماهیچه ای شبیه به آنچه از ارگاسم در انسان رخ می دهد مشخص شده است. تحریکات الکتریکی (برقی) نواحی داخلی Preoptic از موش ماده موجب بازتاب عکس العمل هایی از عضو تناسلی یا پیشابراه حتی بدون تحریک فیزیکی عضو تناسلی شده است.همچنین در نتیجه مطالعات دیگر اثبات شده است که امکان تولید هر دو تأثیرات سمپاتیک و پاراسمپاتیک در موش ماده بوسیله تحریکات الکتریکی نواحی داخلی Preoptic وجود دارد.

جالب توجه است مطالعات انجام شده درمورد موش ماده ارتباطات متقابل بین نواحی داخلی Preoptic ، هیپوتامولاس قدامی و لترال سپتوم، هسته های قرار‌گرفته در انتهای رگه‌ها، آمیگدال میانی، چندهسته هیپوتالاموس (شامل Letral، Paraventicular، Ventromedial arcuate) ماده خاکستری مرکزی، هسته های Paragigantocellularis، هسته رافه dorsalis and medianus ، تگمنتوم ( از منطقه تهیه دوپامین به ناحیه داخلی Preoptic و در بخش تنظیم پاداش در ارتباط با رفتار جنسی) هسته های دستگاه انفرادی را مشخص نموده است. بازتاب های دستگاه تناسلی همچنین تحت کنترل مهار تونیک توسط سلول های عصبی نشات گرفته در هسته های Paragigantocellularis و بخش انتهایی در سلول های عصبی لومبوساکرال نخاع که تقویت کننده احشا لگن است قرار گرفته اند.


7- تاثیرات غده درون ریز هورمونی روی ارگاسم زن

ماده خاکستری Periaqueductal از مغز میانی دارای اهمیت و کارایی در توابع خودمختار، دریافت ورودی از ناحیه داخلی Preoptic و از ناحیه ستون فقرات که در آن شرمگاه و اعصاب لگن حاضره‌است و ارسال خروجی های رسیده به نواحی دیگر و کلیتوریس می باشد. جالب توجه است که هسته های Paraventicular یک مکان منسجم سیستم های غدد درون ریز هورمونی و سمپاتیک می‌باشد. 

برای مثال،در سطح هسته Paraventicular، یک گروه Oxytocinergic (ماده ای که از لوب خلفی غده هیپوفیز ترشح می شود یا از‌طریق‌صناعی‌ساخته شده و دارای خاصیت تحریکی در انقباض عضله رحم است) که هدایت کننده نورون پیش بینی‌به‌مناطق خارج از هیپوتالاموس مغز از جمله نخاع (ستون فقرات در یک سطح) می باشند، پیش بینی شده است که عمل شق شدن (راست شدن) را آسانتر و سبب انقباض عضلانی (از نشانه های ارگاسم) و جماع میشود.

آزاد سازی Oxytocine، پپتید، هورمون شاخته شده درگیر در انس و الفت، دلبستگی و علاقه، نیز ارتباط مثبت با شدت انقباضات ارگاسم زن‌را‌ثابت کرده اند. سطوح پرولاکتین، یکی دیگر از هورمون های پپتید مرتبط با دلبستگی، به طور مداوم برای 60 دقیقه در زنان بعد از ارگاسم به عنوان یک شاخص هورمون عصبی‌دلزدگی از فعالیت جنسی دارای نقش برجسته می باشد.

با این حال تغییر در پرولاکتین برای توضیح دادن در گردش مشکل است، اگر چه ممکن است آنها یک پدیده همایند مفید همچون یک نشان گذار از دیگر تغییرات در سیستم درون ریز عصبی اقدام کند. از آنجایی که کنترل مرکزی انتشار پرولاکتین از غده هیپوفیز قدامی درگیر فعالیت dopaminergic و serotoninergic می‌شود، افزایش پرولاکتین می تواند کاهش دوپامین هیپوتالاموس یا افزایش سروتونین هیپوتالاموس را بازتاب کند، که یکی از آنها یا هر دو می توانند از دست دادن توانایی بیدار شدن ارگاسم قبلی را توضیح دهند.

برای مثال ، تحقیقات از بدن در حال رشد حاکی از آن است که تغییرات neuro – pharmological و neuroenclocrine در پی ارگاسم زن در یک حلقه که‌کمک‌به‌کاهش انگیختگی از طریق مکانیزم های مرکزی مهار‌نموده، درگیر شده‌اند. با این حال نقش کارکردی افزایش پرولاکتین همچنان نامشخص است. اگر افزایش پرولاکتین به منزله سوئیچی برای اتمام تحریک جنسی در مردان باشد،

پس چرا اثرات مشابهی را در زنان نداشته ومنجربه یک دروه بی پاسخی پس از یک ارگاسم نمی شود؟  

براساس فرضیه ای افزایش پرولاکتین تنها به عنوان نشانگر صورت گرفتن ارگاسم ایفای نقش می کند . از طرف دیگر، مطالعه اخیر در هر دو جنس مذکر و مونث نشان داده است که اهمیت افزایش پرولاکتین در مقاربت (آمیزش) 400 بار بزرگتر از تاثیر آن بر روی استمناء می باشد . به این ترتیب مقاربت ممکن است از نظر فیزیولوژی و روانی نسبت به استمنا رضایت بخشی بیش‌تری را به همراه داشته باشد.ادعا شده است که نه تنها شناخت و علاقه شدید در اوج لذت جنسی نقش دارند بلکه ارگاسم ممکن است نقش مهمی در توانایی شناخت و حفظ روابط سالم بین فردی و مرزهای روانی سالم با دیگر مردم بازی کند.

مطالعات متعددی تاثیر عوامل غدد درون ریز و متابولیسم (مانند استرادیول) و انتقال دهنده عصبی در عملکرد جنسی انسان به ویژه ارگاسم زنان را بررسی کرده اند. با این حال، نقش هورمون های خاص در ارگاسم بحث شده است. به عنوان مثال، یک ارتباط مثبت بین تستوسترون و ارگاسم در زنان و مردان ممکن است با میانجیگری افزایش میل جنسی و فعالیت جنسی یافت . علاوه بر این، تکرار ارگاسم در زنان به طور سیستماتیک مربوط به نوسانات در سطوح آندروژن در سراسر چرخه قاعدگی نمی شود. 

افزایش تکرارهای ارگاسم درست قبل از تخمک گذاری گزارش شده است، اما اندازه های متفاوت از مراحل قاعدگی همیشه متناظر نمی باشد. (لیوید ، ماه و بینیک ). درهم ریختگی بالقوه (به عنوان مثال، نوسانات خلق و خوی، استرس، شدت علاقه) همچنین باید در تفسیر یک پیک (اوج) قبل از تخمک گذاری در تکرارهای ارگاسم در نظر گرفته شود . تحقیق بر روی انتقال دهنده های عصبی در تسهیل فهم نقش کولینرژیک، آدرنرژیک و سیستم دوپامینرژیک موثر بوده است. 

اگرچه‌برخی‌شواهد متناقص وجود دارد، که سیستم سروتونین مرکز ی ممکن است نقش یک بازدارنده را بازی کند (ام‌سی‌کنا‌(MCkenna)، مستون )این یافته ها پیشنهاد می کند که هر گونه اختلال در عملکرد غدد درون ریز، عصبی یا عروقی ناشی از پیری، بیماری، جراحی یا داروها بالقوه منجر به تغییراتی در پاسخ های جنسی زنان شده است. با این حال اطلاعات دارویی باید با احتیاط تفسیر شود به دلیل اینکه بسیاری از داروها ملاحظه شده اند که در درجه اول تحت تأثیر یک سیستم انتقال دهنده عصبی به احتمال زیاد متأثر چندگانه سیستم های بهم پیوسته از طریق فعالیت های غیر خطی و پیچیده که هنوز به طور کامل کشف نشده اند، قرار گرفته اند.

اگر چه پیشرفت‌های زیادی در دهه‌های گذشته در درک و فهم پایه‌های نوروبیولوژی و نورواندوکری نولوژی(neuroendocrinology) از سیستم عصبی و مسیرهای پیچیده دخیل در طول ارگاسم زن حاصل شده است، همچنان مطالب بسیار باقی می ماند که باید آموخته شود.

 

8- تفاوت های فیزیکی و اجتماعی زن و مرد در ارگاسم

در پژوهش پیشگام کینزی (Kinsey) و سپس مسترز‌و جانسون بحث قابل توجهی در مورد تفاوت های ارگاسم زن و مرد وجود داشته است. در حالی که ارگاسم ها از نظر فیزیولوژیکی در زنان و مردان مشابه هستند، اکثراً فرض شده است که دو تفاوت واضح و به سادگی قابل تشخیص در انواع تجربیات ذهنی وجود دارد. (وانس (Vance) و واگنر ) این فرض عمدتاً براساس نابرابری های فیزیکی بین ارگاسم زن و مرد در مورد مدت زمان ارگاسم می باشد.

به عنوان مثال، توافق شده است که ارگاسم مرد اغلب به صورت ناگهانی و انفجاری در طبیعت است در حالی که ارگاسم زن طولانی تر و با خشونت کمتری همراه است ( مستون ، وانس واگنر ) با این حال در مطالعه بررسی تفاوت های اساسی بین تجربه ارگاسم زنان و مردان براساس 48 توصیف نوشته شده از ارگاسم (24 مرد و 24 زن) تا 70 داور نشان دادند که تجربه ذهنی وشخصی از‌ارگاسم به وسیله جنسیت، متفاوت از هم نمی باشد. (وانس و واگنر ). در این مطالعه داورها (متخصصین زنان، گروه زنان و زایمان، روان شناسان و دانشجویان پزشکی) به شناسایی جنسیت توصیف‌کنندگان و کشف اینکه آیا تفاوت های جنسیتی میتوان نمایان ساخت یا نه، پرداخته اند.

بعلاوه در این شناسایی داوران مرد نسبت به داوران زن و بالعکس برتری نداشته‌اند. این نشان میدهد که مردان و زنان تجربیات فکری و روانی مشترکی را در طول ارگاسم به اشتراک می گذارند. این که آیا این مورد در سطح عصبی است، یک موضوع برای داده های تصویربرداری در حال حاضر است.

بسیاری از مطالعات فیزیولوژی عصبی نشان دادند که هر دو جنسیت (زن و مرد) بازتاب urethrogenital را در بخشی بوسیله ستون فقرات کنترل کرده است و با مهار و تأثیر تحریک بخش‌های بالای ستون مهره ها از جمله Paragigantocellularis ، هسته های paravenricular هیپوتالاموس و محیط داخلی Preoptic همراه است. 

از آنجایی که تحقیقات بسیار کمی در حیوانات ماده برروی ارگاسم وجود داشته است، تفاوت های جنسیتی مشخص شده در مدل های حیوانی واضح نمی باشند . مطالعات neuroimaging انجام شده در مردان دگرجنسگرای سالم اهمیت پدیده مغزی در ارگاسم جنسی را نشان داده اند. (تی هنن (Tehonen). با استفاده از یک فوتون انتشار توموگرافی (SPECT)گزارش مربوط به انزال، فعال سازی حساب کاربری در تمام زمینه های مغز کاهش یافته به جز یک قشر راست به سمت جلوی مغز که با افزایش همراه است . 

با استفاده از توموگرافی تابش پوزیترون (PET) (هلستج (Holstege) و همکاران ) فعالیت های مرتبط با انزال در منطقه meso – diencephalic (شامل منطقه شکمی‌ventroposteriltegmental و هسته intralaminar-thalamic)، پوتامن، اینسولا و مخچه نشان دادند.کاهش مهم فعال سازی حساب کاربری در آمیگدال میانی پیدا شده است. (هلستیج ). با کمال تعجب، هیچ فعال سازی افزایش یافته‌ای در هیپوتالاموس مردان یا منطقه Preoptic مشاهده نشده، در حالی که فعال سازی این ساختارهای مغزی در زنان دیده شده اند. 

فقدان درگیری هیپوتالاموس در مردان ممکن است در زیر توضیح داده شود؛ راه حل موقتی آزمایش PET ممکن است در مقایسه با سایر روش های NEUROIMAGING مورد استفاده در زنان از جملهFMRI) برای تشخیص حوادث کوتاه مدت در هیپوتالاموس بیش از حد محدود باشد. این فرض تقویت می شود بوسیله عدم فعال شدن هیپوتالاموس حتی در زنان در طول مطالعه ی PET اخیر که بوسیله نویسندگان انجام شد. در روش های سنتی تر، مطالعات EEG از مردان به ثبت فعالیت های مغزی در طول انزال اقدام کرده است. (کهن (Cohen)، گرامر (Graber) و همکارانش ، هیت (Heath)


به عنوان مثال موسویچ (Mosowich) و تالافرو (Tallaferro) فعالیت EEG را طول فرآیند استمناء و القای ارگاسم بدون یافته های قطعی را ثبت کردند، هر چند بازرسی شهودی از یادداشت های EEG یک کاهش تعمیم یافته فعالیت های الکتریکی همزمان با افزایش ولتاژ را نشان داد.

هیت (Heath)  به طور عمیق و در دو نوبت فعالیت EEG را در یک مرد با یک صرع (پس افتگی) موقت ثبت کرد. یادداشت های EEG در دو نوبت وقتی که برانگیختگی بیمار در اوج خود رسیده، یکبار در ارگاسم به عنوان نتیجه از استمناء و یکبار از طریق مقاربت جنسی با همسر به دست آمده است.

در طول ارگاسم، یادداشت های EEG تغییرات فعالیت در منطقه سپتوم (در قسمت راست بیشتر از سمت چپ) را نشان داده است که بخشی از مغز به طور مداوم دخیل در پاسخ گویی به محرک های لذت است.  این تغییرات در منطقه سپتوم همزمان با امواج دلتا با دامنه بالا در آمیگدال و مشابه فعالیت دلتا در هسته های دمی چپ بوده است. با شروع ارگاسم، ضبط سپتوم و تالاموس به سنبله و فعالیت موجی آهسته تکامل یافته است.

جالب توجه است که یادداشت های عمیق EEG در یک زن مبتلا به صرع تغییرات مشابه در ناحیه سپتوم در طول ارگاسم نشان داده است. 

با این حال، در میانه نتایج EEG از یافته های هیت اختلاف نتیجه دیده شده است. اخیرا گرابر و همکارانش نشان دادند که هیچ تغییرات قابل توجهی از فعالیت ثبت شده‌ی‌مغز، از چهار مرد در حین ارگاسم وجود ندارد، در حالی که کهن و همکارانش ، که تنها مشتقات دوجداری در چهار مرد را ثبت کردند تغییرات در جدارهای چپ و راست فعالیت EEG را نشان داده‌اند.

همچنین در مطالعات EEG انجام شده روی زنان نشان داده شده است که ارگاسم در مردان بوسیله تغییر فعالیت مغز عمدتا در نیمکره راست (حداقل در مراحل اولیه ارگاسم) متفاوت شده است. بعلاوه هر دو ارگاسم (ارگاسم در زن – ارگاسم در مرد) فعالیت هایی در منطقه سپتوم و لوپ های جداری و تمپورال نشان می دهند.

در حال حاضر مطالعات تصویربرداری سیستم عصبی نشان می دهند که هر دو ارگاسم ها (ارگاسم در زن- ارگاسم در مرد) دلالت بر توزیع شبکه های مغزی دارند که بوسیله فعالیت در نواحی اینسولا، پوتامن، گیجگاهی، آهیانه و در جلوی استخوان پیشانی، پوسته منطقه سپتوم و مخچه مشخص شده اند. با این حال تفاوت های جنسی اندکی مشاهده شده است. به عنوان مثال، فعال سازی آمیگدال میانی در ارگاسم زنان گزارش شده است. اما در ارگاسم مردان بجز مطالعات هیت گزارشی نشده است.

با این حال، این تفاوت جنسیتی تعدادی از مطالعات بالینی را که نشان دهنده درگیری روشن لوپ تمپورال وسطی و مخصوصا آمیگدال در وساطت تابع رابطه جنسی انسان می‌باشد، به چالش کشیده است. (بایرد (Baird و همکارانش 2006) علاوه براین، تفاوت های جنسیتی دیگری در ارگاسم زن نشان داده‌شده‌است.

با دقت بیشتر، ارگاسم زن به طور خاص درگیر هسته اکومبنس، Cingulate قدامی، هیپوکامپ، هیپوتالاموس و منطقه Preoptic می باشد، در مقابل ارگاسم مرد به طور خاص درگیر منطقه Ventral tegmental (بخشی از مغز متصل به هسته اکومبنس)، تالاموس و قشر بینایی است. به هرحال تفاوت های جنسیتی به دلیل برخی تفاوت های روش شناختی بین مطالعات زن و مرد باید با احتیاط تفسیر شود.

درک روابط بین مکانیسم های مغز از ارگاسم انسان بدون روش‌پیشنهادشده، یک چالش مهم برای مطالعات تصویربرداری عصبی آینده با هدف ارزیابی این مطالب مذکور خواهند بود. به عنوان یک موضوع واقعی، مطالعات تصویربرداری عصبی در ارگاسم مرد گزارش داده اند که مکانیزم های مغز در حفظ انزال به عنوان یک شاخص از ارگاسم عمل کرده اند.

بنابراین یک روش پیچیده جدید در مطالعه پایه های عصبی ارگاسم انسان مورد نیاز است که براساس برخی گزارش‌ها از مردان که انزال بدون تجربه ارگاسم رادر هنگام مقاربت تجربه می کنند(فقدان ارگاسم، رالف (Ralph) و وایلی (Wylie)) مردان با تجربه ذهنی ازارگاسم بدون انزال دسته ای از مردان که از آسیب ستون فقرات رنج می‌برند.

به عنوان مثال، ام سی ماهون و همکارانش ، رالف و وایلی 2005، یا مردان با رتروگراد انزال در تحقیقات ام سی ماهون و همکارانش ) و همچنین در تعداد زیادی از گزارشات از زنان که در طول مقاربت با همسر خود ارگاسم را تقلید می‌کنند می باشد.

در آخر درک روشن و بهتر تفاوت های جنسیتی در ارگاسم انسان و همچنین تشخیص اینکه آیا هر فعال سازی مغزی مرتبط با ارگاسم در ایجاد و رسیدن به ارگاسم نقش دارند یا خیر، مطالعات بیشتری را نیازمند است.

 

 

بر گرفته از قسمت هایی از مقاله
Toward an understanding of the cerbal snbstrates of womans orgasm
نوشته فرانسسکوبیانچی(Francesco Bianchi _demicheli)
استفان اورتیگو (Stephanie Ortigue) از مجله Neuroppsychologia
صفحات 2659_2645 .
مقاله اختصاصی گروه آشنای محبوب


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic